Rivals Blood

Սուրեն Մելքոնյանի` խաղերի ստեղծման 3-րդ մակարդակի ուսանող Վարդան Դավթյանը Unity ծրագրով ստեղծել է միջնադարյան աշխարհ, որում ասպետը փորձում է առաջադրանքներ իրականացնել և ողջ մնալ` ոչնչացնելով հրեշներին:

Ավելին՝ խաղերի ստեղծում բաժնից

Ավելին՝ բոլոր բաժիններից