Ռոբոտ ջան

Ռոբոտ ջան

each page 1 10 - Ռոբոտ ջան
qarakusiner 1 18 - Ռոբոտ ջան

Ցանկանում ես տան պայմաններում ծրագրավորել ռոբոտ, բայց հնարավորություն չկա՞։ Այժմ դա խնդիր չէ։ Միանալով Գարո Ջաներիանի մինի֊դասընթացին՝ կսովորես աշխատել սենսորների հետ և կծրագրավորես վիրտուալ ռոբոտ, որը կկարողանա շարժվել, պարզ առաջադրանքներ կատարել, ինչպես նաև որոշումներ կայացնել։

Մինի-դասընթացը կազմված է 4 դասերից, որոնք տեղի կունենան առցանց, ապրիլի 22-ից մայիսի 16-ը, շաբաթական մեկ անգամ`

  • Խումբ 1՝ շաբաթ 11:00 – 13:00 
  • Խումբ 2՝ կիրակի 11:00 – 13:00 

Մասնակցության նախապայմաններ չկան։

Անհրաժեշտ է ունենալ սմարթֆոն, թաբլեթ կամ համակարգիչ, և իհարկե, ինտերնետի հասանելիություն։

Գրանցումն ավարտված է