Անխտրական վերաբերմունքի քաղաքականություն

Սիմոնյան կրթական հիմնադրամը իր ծրագրի մեջ ընդգրկում է ցանկացած ռասայի, մաշկի գույնի, կրոնի և բնական կամ էթնիկական ծագման ուսանողների՝ նրանց ընձեռելով բոլոր իրավունքներն ու արտոնությունները կենտրոնի կրթական ծրագրերին և նախաձեռնություններին մասնակցելու համար։ Մենք խտրականություն չենք դնում ըստ ռասայական, մաշկի գույնի, կրոնի և բնական կամ էթնիկական ծագման մեր կրթական և ընդունելության քաղաքականության և այլ ծրագրերում, ինչպես նաև զանազան գործառույթներում՝ ներառյալ կամավորների և մատակարարների, ծառայություններ մատուցողների, աշխատակիցների ներգրավման և հեռացման և աշխատանքային այլ գործառույթների մեջ։