inside banners 1 03 - Ֆիլմերի ստեղծում
filmmaking 1 1 - Ֆիլմերի ստեղծում

Պորտրետային ֆիլմի ստեղծում

Լիլիթ Մովսիսյանի դասընթացի մասնակից ուսանողները նկարահանել են պորտրետային կարճամետրաժ ֆիլմ՝ օգտագործելով են իրենց հեռախոսները։

film 47 - Ֆիլմերի ստեղծում

Ելենա Աբրահամյան – 18

Թումո Երևան

Նոր ալիքի կինո

Շրջանցել ֆիլմ ստեղծելու համար անհրաժեշտ տեխնիկայի բացակայության խնդիրն ու փորձել ոչնչից ինչ֊որ բան ստեղծել. ահա թե ինչպես են Անդրանիկ Բաբայանի դասընթացի ուսանողները ստեղծել իրենց ֆիլմերը։

film 50 - Ֆիլմերի ստեղծում

Մելանյա Վարդանյան – 17

Թումո Գյումրի

film 51 - Ֆիլմերի ստեղծում

Ռոման Խուրշուդյան – 16

Թումո Գյումրի

film 48 - Ֆիլմերի ստեղծում

Ռուբեն Մուրադյան – 14

Թումո Երևան

Քամիվուդից Հոլիվուդ

Քամի Լեբարեդեանի դասընթացի ընթացքում ուսանողները, օգտագործելով իրենց տունը, հեռախոսը և երևակայությունը, ստեղծել են հումորով համեմված կարճամետրաժ վավերագրական ֆիլմ՝ mockumentary։

film 49 - Ֆիլմերի ստեղծում

Սաբին Քամայան – 18

Թումո Երևան

film 46 - Ֆիլմերի ստեղծում

Վահե Սարգսյան – 17

Թումո Երևան