portfolio text ARM - Պորտֆոլիո

Ընտրված ուսանողական նախագծեր

Յուրաքանչյուր ուսանող ավարտում է Թումոն հաջողած դասընթացների և աշխատարանների արդյունքներով լի պորտֆոլիոյով, որով երիտասարդը ազատ է կիսվել իր ընկերների, ընտանիքի, ապագա համալսարանի կամ գործատուի հետ։ Ահա մեր ուսանողական նախագծերի մի մասը։