inside banners 1 11 - Շարժական գրաֆիկա
motiongraphics 1 - Շարժական գրաֆիկա

Մեր պատմությունները շարժման մեջ

Թումոցիները, Բորիս Կիրակոսյանի, Մերի Սեպխանյանի ու Արա Գաբրիելյանի օգնությամբ, հավաքել են ինֆորմացիա և, շարժական գրաֆիկայի ու սովորած նոր հնարքների շնորհիվ, ստեղծել են փոքրիկ ինֆոգրաֆիկաներ:

motion 08 - Շարժական գրաֆիկա

Էլեն Առաքելյան – 15

Թումո Երևան

motion 09 - Շարժական գրաֆիկա

Վահե Խաչատրյան – 16

Թումո Երևան