inside banners 1 02 - Խաղերի ստեղծում
game - Խաղերի ստեղծում

Ստեղծիր քո խաղը

Տանկեր, հրացաններ, մեքենաներ ու բարդ աշխարհներ. ծանոթանալով խաղեր կոդավորելու հիմունքներին` Դավիթ Մկրտչյանի ու Սուրեն Մելքոնյանի ուսանողները ստեղծել են իրենց գժոտ ու աշխույժ գեյմփլեյով շութեր-խաղերը:

game 29 - Խաղերի ստեղծում

Աշոտ Խաչատրյան – 17

Թումո Երևան

game 31 - Խաղերի ստեղծում

Վահե Խաչատրյան – 16

Թումո Երևան

game 28 - Խաղերի ստեղծում

Դանիել Ֆարուք – 17

Թումո Երևան

prog 17 - Խաղերի ստեղծում

Վարդան Դավթյան – 14

Թումո Երևան