Թումոցիները Կապանի, Վայքի ու Սևանի Թումո տուփերից

Թումոցիները Կապանի, Վայքի ու Սևանի Թումո տուփերից

Կապանի Թումո տուփը բացվել է Լարա Արսլանեանի, Կարապետ Պարտագճեանի, Սարին Սեմերճեանի և անանուն բարերարների, Վայքինը` Արմինե և Արա Թավիթեանների, իսկ Սևանինը` անանուն բարերարների աջակցությամբ։